de energiek groepen en b&b
0595-571239

We wekken nu alle stroom die we gebruiken zelf op en produceren ook een groot deel van ons eigen warm water.

duits  frans  engels

’t hoogeland

Het Hoogeland is de streek ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep. De naam verwijst naar hoge ligging van het land, ontstaan door de aanslibbing van de zee. Het Hoogeland kenmerkt zich door grote herenboerderijen in een decor van uitgestrekte landbouwgrond en weidse wolkenluchten. Het landschap van het Hoogeland is zeer authentiek. De vele wierdendorpen en dijken vertellen het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen het water. De kerken zijn monumentaal en dateren vaak al uit de Middeleeuwen. De overgebleven borgen, zoals Borg Verhildersum onderstrepen de scherpe sociaaleconomische tegenstellingen in vroeger tijden.
Meer informatie over het Hoogeland:

Hoogelansd

lucht Hoogeland