Gemiddeld beoordeeld met een 9,4

Duurzaamheid

Wij zijn sinds begin dit jaar aan een verduurzamingstraject zijn begonnen. Hierbij hebben we gekeken naar het duurzame aspect in de breedste zin. Wat is onze impact op het milieu, hoe kunnen we onze stakeholders betrekken bij het behalen van onze doelstellingen, welke acties kunnen we op korte/middellange en lange termijn starten om die toekomstbestendigheid te verbeteren?

Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn we gestart met het opstellen van een duurzaamheidsagenda, zodat we onze voortgang beter kunnen monitoren en de interne- en externe communicatie kunnen verbeteren.

Op de komende pagina’s gaan we dieper in op de hierboven gestelde vragen en hopen we u een goed beeld te kunnen geven over de wijze waarop wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als uitgangspunt hebben we hiervoor de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) genomen, opgesteld door de United Nations. Deze zijn in het leven geroepen om de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te promoten.

Wat is onze impact op het milieu?

Aan de hand van de door de United Nations opgestelde SDG’s kunnen we aantonen wat wij momenteel doen om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten en onze sociale, economische en culturele omgeving te versterken. Ook vinden we hierin zaken terug, waaruit blijkt hoe we een positieve foodprint op het milieu achter kunnen gaan laten. Aan de hand van 7 punten, waarin de 17 SDG’s zijn verwerkt, bespreken we onze impact:

 1. Biodiversiteit. 


Door de een gewijzigde aanpak in het onderhoud van de tuin, is er een grotere bloementuin ontstaan, welke natuurlijk zeer aantrekkelijk is voor diverse insecten. De aanleg van een “Engelse” muur in de tuin draagt hier ook aan bij. Onder andere een egelnest is hierin verwerkt. Op de parkeerplaatsen hebben we een bloemenmengsel gezaaid, waardoor ook hier de biodiversiteit is versterkt. ( SDG 14 en 15 )

 

 1. Water duurzaam gebruiken. 

Door alle kranen te voorzien van een waterbespaarder, wordt er minder water gebruikt. Om de gasten van onze groepsaccommodatie bewuster te maken van hun douchegebruik, hangen we in alle douches een zandloper, om de douchetijd te verkorten en zo water en gas te besparen. Alle toiletten zijn voorzien van een 3 en een 6 liter keuze knop. ( SDG 6 )

 1. Materialen hoogwaardig (her)gebruiken. 

We gaan bewust om met onze materialen en proberen waar mogelijk materialen te hergebruiken en te repareren. We verstrekken wc papier aan onze gasten dat is gemaakt van bamboe. Op alle toiletten staan zeeppompjes van Ecover, schoonmaakmiddelen zijn waar mogelijk biologisch afbreekbaar en het wasmiddel dat wij gebruiken is van Brauzz, waardoor er geen plastic flessen meer gebruikt hoeven te worden. ( SDG 3,6,9,12,13 )

 1. Gezondheid en welzijn versterken.


In en om onze groepsaccommodatie stimuleren we onze gasten om actief bezig te zijn. Er zijn kano’s voor mooie tochten, wandel- en fietskaarten om de omgeving te ontdekken en er is veel informatie om de kennis over het Hogeland te vergroten. In de tuin hebben we een volleybalveld, trampoline en pingpong tafel om mensen fysiek bezig te laten zijn. ( SDG 1,2,3,6 )

 1. Energie komt van hernieuwbare energiebronnen. 

Om ons steentje bij te dragen aan een schoner milieu ( en om kosten te besparen ), liggen er op ons dak 90 heatpipes om het water te verwarmen zonder dat daar gas aan te pas komt. Daarnaast beschikken we over 48 zonnepanelen. We proberen voornamelijk overdag elektrische apparaten te gebruiken, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de zon. Al ons gas en stroom is 100% groen en wordt afgenomen bij Energie van Ons. ( SDG 7 )

 1. Maatschappij en cultuur versterken.

We willen mensen zoveel mogelijk kennis laten maken met onze omgeving en daar andere ondernemers bij betrekken. In onze communicatie met de gast geven we informatie over de culturele en actieve activiteiten in de directe nabijheid van onze groepsaccommodatie. In de ondernemersvereniging en op de school van onze jongste dochter probeer ik duurzaamheid en kennis over het waddengebied onder de aandacht te brengen. Als ambassadeur van Werelderfgoed Waddenzee probeer ik mensen bewust te maken van ons unieke stukje natuur en cultuur, zodat ze met andere ogen naar de omgeving kijken. Hiervoor gaan we per 1 januari de Waddenvereniging steunen met € 1,00 per persoon die bij ons overnacht. ( SDG 4, 5, 10, 11, 16, 17 )

 

 

 1. Geld is een middel om sociale en ecologische waarde te creëren. 

Momenteel zitten we in een traject om het dak te isoleren, de muren te vullen dan wel spouwmuren te bouwen, alle ramen te vervangen voor HR++ glas, extra zonnepanelen neer te leggen om een warmtepomp te kunnen laten draaien en laadpalen aan te leggen om mensen de mogelijkheid te bieden met elektrische voertuigen onze kant op te laten komen. Hiervoor is een flinke investering nodig. Samen met oud koploper Harrier/ZeroCo2 zijn we aan het kijken wat ervoor nodig is om de financiering rond te krijgen. Om ons steentje bij te dragen aan een betere omgeving, de verlaging van de Co2 en het vergroten van de biodiversiteit, menen we dat ondanks deze enorme investering we uiteindelijk bijdragen aan een betere wereld. ( SDG 8, 9 ,12 )

Hoe betrekken we onze stakeholders bij ons doelen?

Om hier antwoord op te kunnen geven zullen we eerst moeten bepalen wie onze stakeholders zijn. Wie hebben er invloed op de wijze waarop wij duurzaam ondernemen en op wie hebben wij invloed?

 • Onze gasten.

Vrijwel de meeste impact kunnen we hebben op onze gasten. Per jaar maken ongeveer 1000-1250 verschillende mensen gebruik van onze groepsaccommodatie. Hiermee hebben we dus een aardig bereik. Door middel van communicatie vooraf, tijdens en na het bezoek proberen we aan de ene kant mensen bewust te maken van onze en hun impact voor en tijdens hun verblijf en aan de andere kant vragen we om input van de gasten om een duurzamer bedrijf te worden. In de huurovereenkomst, tijdens de rondleiding en in de review, wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van de wijze waarop we duurzaam ondernemen en proberen we de gasten uit te dagen hieraan mee te werken en een bewustzijn te creëren van het belang van het maken van duurzame keuzes. Lichten uit, deuren dicht, verwarming uit/lager, korter douchen, plastic oprapen tijdens het wandelen en kanoën, lokaal inkopen, vergroten van biodiversiteit staan in deze communicatie centraal.

 • Leveranciers.

Veel leveranciers ( ketenpartners ) hebben we niet. De was wordt gedaan door een extern bedrijf. De vraag is inmiddels gesteld hoe zij duurzaam ondernemen hebben ingevoerd in hun bedrijfscultuur. Hieruit is gebleken dat dit vrijwel volledig ontbreekt, maar dat er wel interesse is om hiermee aan de slag te gaan. Onder andere het gebruik van biologisch afbreekbaar wasmiddel en het aanpassen van de verpakkingen zijn hiervan voorbeelden.

 • Lokale overheid.

De lokale overheid bepaalt in enige mate met haar beleid, de wijze waarop wij duurzaam kunnen ondernemen. Door het verstrekken van subsidies, het delen van kennis en het bepalen van de regels omtrent duurzaam ondernemen, bepaalt de (lokale) overheid voor een gedeelte hoe wij onze duurzame doelstellingen kunnen behalen. Aan de andere kant kunnen wij natuurlijk ook de vraag bij de gemeente neerleggen, waarom plastic nog niet gescheiden wordt en wat er wordt gedaan om duurzaam toerisme te stimuleren. Zaken waar we nog niet aan toe zijn gekomen, maar hopelijk op korte termijn wel worden opgepakt.

 • Directe omgeving.

In een klein dorp als Wehe den Hoorn kom je snel in gesprek met veel mede bewoners. Tijdens deze gesprekken hebben we het vaak over de wijze waarop wij momenteel ondernemen en welke stappen we nemen om nog duurzamer te worden. Kleine voorbeelden zijn het schenken van het GFT afval aan een vriend met een varken en het rondje dat we regelmatig lopen met de afvalgrijper. Daarnaast mogen de kinderen van de nabij gelegen school tijdens gym gratis gebruik maken van onze kano’s en mogen de mensen in het dorp voor de helft van de prijs hiervan gebruik maken.

Duurzaamheidsagenda.

Om al het hierboven genoemde helder op een rijtje te hebben en onze doelstellingen concreet te maken, maken we gebruik van de duurzaamheidsagenda. Hierin hebben we onze doelstellingen opgesomd en bepaald wie verantwoordelijk is voor een actie en wanneer deze moet worden afgerond. Het mooie van deze agenda is dat nieuwe doelstellingen direct aan acties kunnen worden gekoppeld, zodat het een document is dat blijft evolueren en makkelijk kan worden aangepast naarmate het bedrijf verder ontwikkelt. Wanneer een actie heeft geleid tot een afsluiting van een doelstelling kan dit intern en extern worden gecommuniceerd. Op deze manier houden we onszelf en onze stakeholders goed op de hoogte van onze vorderingen.

Via deze link bekijkt u onze agenda met de doelstellingen voor de komende jaren.

Afsluiting.

Concluderend kunnen we stellen dat we op de goede weg zijn. Op velerlei gebieden dragen we al ons steentje bij om de wereld een mooiere plek te maken. We beseffen ons terdege dat er nog veel moet gebeuren, maar stapje voor stapje hopen we onszelf en de mensen om ons heen bewuster te maken van het belang van een duurzame wereld. We hopen u ervan te hebben overtuigd dat we binnen onze mogelijkheden er alles aan doen om zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.